leende, tandvårdTänderna är något som bidrar till ett snyggt och fräscht utseende, och för att tänderna ska må bra måste såklart hela munnen må bra. Nu kan fler skatta sig lyckliga – det kommer nämligen vara fler som får fri tandvård under detta år! 

En av ändringarna som genomförs för år 2017 är att fler kommer få fri tandvård. Det som sker är att åldersgränsen för fri tandvård höjs. Knep för att få vitare tänder i all ära, men detta kommer göra det möjligt för fler unga att satsa extra på sina tänder och därmed också sitt leende.

Upp till 21 år på fri tandvård

Eftersom att åldern för fri tandvård höjs, så höjs också åldern för tandvårdsstödet. I en artikel publicerad av Metro kan man läsa om att det som hänt är att åldersgränsen för fri tandvård höjs från 20 till 21 år, och att planen är att det efter detta kommer höjas med ett år fram till 2018, då gränsen kommer vara 23 år. Detta medför också att gränsen för hur gammal man måste vara för att få tandvårdsstöd höjs. Gränsen kommer vara 22 år från och med 1 januari för att få tandvårdsstöd och gränsen kommer successivt höjas i takt med höjningen av fri tandvård. Fler unga kan nu skatta sig lyckliga för möjligheten till att få en friskare mun och tänder, och därmed ett vackert leende. Detta kommer båda bra för den yngre generationens tänder framtidsmässigt också, även om det flesta i den åldern har bra tänder.

Tandvårdsstöd

Siffrorna för hur mycket du kan få ut i tandvårdsstöd är detsamma som året innan, trots att åldersgränsen höjts. Är man mellan 22 och 29 år får man 300 kronor att använda sig utav. När man fyllt 30 fram tills 74 års ålder får man ett bidrag på 150 kronor per år, och efter det får man ännu en gång ett bidrag på 300 kronor per år. Stödet kan sparas i två år.

Här följer ett inslag om tandvård: